Danh sách Doanh nghiệp

logo

1. CN Cty CP Mặt Trời Nha Trang                                                23. Cty CP Vịnh Nha Trang

2. CN Cty CP Thủy sản Bạc Liêu                                                 24.Cty TNHH MTV Minexco Terrazzo NT

3. Cty TNHH MTV PT trang phục phụ nữ kiểu Pháp                    25. Cty TNHH Đá tự nhiên Minh Ngọc

4. Cty TNHH Gallant Ocean Việt Nam                                          26. Cty TNHH MT Thế Giới Xanh

5. Cty TNHH Hải Vương                                                               27. Cty TNHH Fujuira Nha Trang

6. Cty TNHH Komega - X                                                              28. Cty TNHH Karmsund Maritime VN

7. Cty TNHH Long Hiệp                                                                29. Cty TNHH MiBoo Vina

8. Cty TNHH Long Shin                                                                30. Cty TNHH hải sản Bền vững

9. Cty TNHH Long Sinh                                                                31. Cty TNHH Kim Vĩnh Sơn

10. Cty TNHH Quốc Tế Long Thăng                                            32. Cty CP SX - TM Hoàng Châu

11. Cty TNHH May mặc đồ bơi Thống Nhất                                 33. Cty TNHH TNHH KTNN Diệu Hoa

13. Cty TNHH Cá ngừ Việt Nam                                                   34. CN thông tin di động Khánh Hòa

14. Cty TNHH Thủy sản Hải Long NT                                          35. CN Cty CP Gốm Sứ Toàn Quốc

15. Cty TNHH Nguyên Liệu Giấy Tân Hưng Long                        36. Cty TNHH Steinvik

16. Cty TNHH Thịnh Hưng                                                           37. Cty TNHH Seabery Products

17. Cty TNHH Tín Thịnh                                                              38. Cty TNHH Gas Phương Thiên Hưng

18. Cty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh                        39. Cty TNHH Bột mì Vĩnh Phát

19. Cty TNHH Thực phẩm T&T                                                   40. Cty Cổ phần VTB Trường Thịnh

20. DNTN Đại La

21. Cty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam

22. Cty TNHH Thực phẩm T&T

 

                  

customer_list

0583 743 126

Tìm kiếm

Doanh nghiệp quảng cáo

Bo KHDT
BQL KTT Vân Phong
So ke hoach dau tu KH