Danh sách Doanh nghiệp

1. Cty TNHH Long Shin                                  21. Cty TNHH khí hóa lỏng VN         

2. Cty TNHH Quốc tế Long Thăng                   22. Cty TNHH Komega-X

3. Cty TNHH Long Hiệp                                  23. CN Cty CP Mặt trời Nha Trang

4. Cty TNHH Long Sinh                                  24. Cty cổ phần SX-TM Hoàng Châu

5. Cty TNHH Sao Đại Hùng                            25. Cty TNHH Tân Hưng Long

6. Cty TNHH Gallant Ocean VN                     26. Cty TNHH may mặc đồ bơi Thống Nhất

7. Cty TNHH Phillips Seafood                        27. CN Cty CP Hưng Đạo Container

8. CN Công ty CP thủy sản Bạc Liêu             28. Cty TNHH Tín Thịnh

9. Cty TNHH Hải Vương                               29. DNTN Minh Đại

10. Cty CPTS Thông Thuận-Cam Ranh          30. Cty CP Vịnh Nha Trang 

11. Cty TNHH TS Hải Long NT                      31. Cty TNHH Thịnh Hưng

12. Cty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam           32. DNTN Tài Nguyên Sanh

13. Cty TNHH Đại Thành                              33. Cty TNHH Fujiura Nha Trang

14. Cty TNHH MTV Terrazzo                        34. Cty TNHH Miboo Vina 

15. DNTN Đại La                                         35. Cty TNHH Karmsund Maritime VN

16. DNTN Cơ điện lạnh NT                           36. Cty CP Thuận An

17. Cty TNHH kỹ thuật Diệu Hoa                  37. Cty TNHH hải sản Bền Vững 

18. Cty F.L.D Việt Nam                               38. Cty TNHH SX-TM Dũng Hoa

19. Cty TNHH Granite Đại Thành                 39. Cty CP Giấy & Đầu tư KH 

20. Cty CP di động Khánh Hòa                   40. Cty TNHH Steinsvik VN

                                                                           41. Cty TNHH MTV Seabery

                                                                            42. Công ty TNHH bột mì Vĩnh Phát

customer_list

0583 743 126

Tìm kiếm

Doanh nghiệp quảng cáo

Bo KHDT
BQL KTT Vân Phong
So ke hoach dau tu KH