Danh sách Doanh nghiệp

1. Cty TNHH Long Shin                                        21. Công ty TNHH bột mì Vĩnh Phát

2. Cty TNHH Quốc tế Long Thăng                     22. Cty TNHH Komega-X

3. Cty TNHH Long Hiệp                                       23. CN Cty CP Mặt trời Nha Trang

4. Cty TNHH Long Sinh                                       24. Cty cổ phần SX-TM Hoàng Châu

5. Cty TNHH Cá ngừ Việt Nam                          25. Cty TNHH Tân Hưng Long

6. Cty TNHH Gallant Ocean VN                         26. Cty TNHH may mặc đồ bơi Thống Nhất

7. Cty TNHH Phillips Seafood                           27. Cty TNHH Tín Thịnh

8. CN Công ty CP thủy sản Bạc Liêu               28. Cty TNHH MTV Seabery Products

9. Cty TNHH Hải Vương                                     29. Cty TNHH Steinsvik

10. Cty CPTS Thông Thuận-Cam Ranh         30. Cty CP Vịnh Nha Trang 

11. Cty TNHH TS Hải Long NT                         31. Cty TNHH Thịnh Hưng

12. Cty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam            32. Cty TNHH Thực phẩm T&T

13. Cty TNHH Đá tự nhiên Minh Ngọc             33. Cty TNHH Fujiura Nha Trang

14. Cty TNHH MTV Terrazzo                              34. Cty TNHH Miboo Vina 

15. DNTN Đại La                                                 35. Cty TNHH Karmsund Maritime VN

16. DNTN Cơ điện lạnh NT                               36. Cty TNHH hải sản Bền Vững

17. Cty TNHH kỹ thuật Diệu Hoa                      37. Cty TNHH Chiết suất gas Phương Thiên Hưng

18. Cty F.L.D Việt Nam                                       38. Cty TNHH Kim Vĩnh Sơn

19. Cty TNHH Granite Đại Thành                     39. Cty CP VTB Trường Thịnh

20. Cty CP di động Khánh Hòa                      

      

                                                                         

customer_list

0583 743 126

Tìm kiếm

Doanh nghiệp quảng cáo

Bo KHDT
BQL KTT Vân Phong
So ke hoach dau tu KH