Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Ban lãnh đạo


Ban Tổng giám đốc gồm:
1. Ông Trần Đình Tân - Tổng Giám đốc.  ĐTDĐ: 0944.192130
2. Ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Tổng Giám đốc điều hành. ĐTDĐ: 0913.461540