Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Địa chỉ: KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3743249
Fax: 0258.3743124
Email: info@sudazi.com.vn
Website: www.sudazi.com.vn

Gửi yêu cầu liên hệ đến chúng tôi

 
>