Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất, chế biến được hưởng những ưu đãi về đất, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập...

Xem thêm
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Hướng dẫn doanh nghiệp trình tự nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp Suối Dầu...

Xem thêm
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA

Bản đồ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa...

Xem thêm
 
>