Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng


6 tháng đầu năm, ngành Ngân hàng (NH) vẫn giữ được tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được đảm bảo.

Đến cuối tháng 6, huy động vốn toàn tỉnh đạt 68.456 tỷ đồng, tăng 7,55% so với đầu năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay đạt 58.527 tỷ đồng, tăng 13,52% so đầu năm, tăng 25,01% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn cao hơn tăng trưởng dư nợ cho vay nhưng tổng nguồn vốn huy động vẫn cao hơn tổng dư nợ cho vay. Theo đại diện các chi nhánh NH thương mại lớn trên địa bàn, nguồn vốn huy động dồi dào, đảm bảo tốt thanh khoản. Những năm trước, thông thường tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, nhưng 6 tháng đầu năm nay thì ngược lại. Theo thống kê, tiền gửi dân cư tiếp tục tăng nhưng mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do người dân đổ một phần vốn không nhỏ vào thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán khi hai thị trường này sôi động trở lại.Giao dịch tại VietinBank Khánh Hòa

Theo ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa, đơn vị đã triển khai kịp thời, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách, giải pháp của NHNN về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH. Đồng thời, chỉ đạo mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động tiếp cận doanh nghiệp (DN) để nắm bắt nhu cầu, cân đối nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn NH. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Hoạt động NH đã phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mặt bằng lãi suất ổn định đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Doanh số cho vay 6 tháng đạt 57.215 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 23,45%. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tập trung các đối tượng ưu tiên, đạt 25.495 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng dư nợ, tăng 9,18% so đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn ở mức thấp (0,79%) phản ánh đúng thực chất hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ngành NH Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối NH - DN kết hợp với chương trình bình ổn thị trường. Qua đó, nhiều DN được tiếp cận chính sách tháo gỡ khó khăn của NHNN, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi (lãi suất vay ngắn hạn tối đa 7%/năm, trung dài hạn tối đa 10%/năm). 6 tháng, các chi nhánh tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay lãi suất ưu đãi cho 229 DN và 1 cá nhân với tổng số tiền cam kết 5.664 tỷ đồng; doanh số cho vay ưu đãi DN 6 tháng 6.074 tỷ đồng, dư nợ 5.381 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định và chỉ đạo của NHNN đối với tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các NH phải chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay; tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở khả năng tài chính, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong tiếp cận vốn tín dụng; tăng cường kiểm soát rủi ro cho vay trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông; hướng tín dụng lĩnh vực bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân theo chủ trương của Chính phủ.
Nguồn : Báo Khánh Hòa điện tử


 
>