Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Công tác đoàn thể

SUDAZI TỔ CHỨC CHO CB.CNV ĐI THAM QUAN

SUDAZI TỔ CHỨC CHO CB.CNV ĐI THAM QUAN

Vừa qua, được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty CP KCN Suối Dầu đã tổ chức cho CBCNV đi tham quan tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)....

Xem thêm
 
>