Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Tuyển dụng

KHÁNH HÒA PHẤN ĐẤU SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN ĐẠT 89.000 TẤN

KHÁNH HÒA PHẤN ĐẤU SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN ĐẠT 89.000 TẤN

Ngày 4-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2016 - 2017 và triển khai khai thác cá vụ Nam năm 2017. Các ông: Vũ...

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SUDAZI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SUDAZI

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu cần tuyển ứng viên có năng lực làm việc tại các bộ phận sau: ...

Xem thêm
 
>