Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Văn bản nội bộ

QUY CHẾ PHỐI HỢP

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu Công Nghiệp Suối Dầu....

Xem thêm
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN KCN SUỐI DẦU VÀ ĐỒN CÔNG AN  KCN SUỐI DẦU

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN KCN SUỐI DẦU VÀ ĐỒN CÔNG AN KCN SUỐI DẦU

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trong Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, Giám đốc Công ty và Trưởng Đồn Công an thống nhất ban...

Xem thêm
QUY ĐỊNH KHU CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH KHU CÔNG NGHIỆP

Quy chế Quản lý KCN Suối Dầu...

Xem thêm
 
>