Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Khánh Hòa phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt 89.000 tấn

Khánh Hòa phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt 89.000 tấn


Ngày 4-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2016 - 2017 và triển khai khai thác cá vụ Nam năm 2017. Các ông: Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Ngọc Oai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện ngành thủy sản 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước.


Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến kết quả vụ cá Bắc vừa qua, kế hoạch triển khai vụ cá Nam 2017; dự báo ngư trường khai thác; nâng cao hiệu quả khai thác cá tầng nổi; vấn đề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; việc thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; vấn đề sửa đổi Luật Thủy sản…

Vụ cá Nam 2017, ngành Thủy sản đặt mục tiêu khai thác đạt tổng sản lượng hơn 1,65 triệu tấn, trong đó khai thác hải sản đạt hơn 1,5 triệu tấn. Để đạt được mục tiêu trên, nhiều biện pháp trọng tâm đã được đưa ra như: tổ chức sản xuất trên biển, đảm bảo an toàn cho người và tàu khai thác trên biển, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, hợp tác quốc tế trong khai thác thủy sản…

Tại Khánh Hòa, tổng sản lượng khai thác năm 2016 đạt hơn 89.350 tấn các loại; trong đó cá ngừ các loại đạt 27.520 tấn, cá ngừ vây vàng, mắt to đạt hơn 4.000 tấn. Năm 2017, địa phương phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt 89.000 tấn, trong đó khai thác biển đạt 85.000 tấn.


 
>