Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi của Sudazi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi của Sudazi


Tầm nhìn:

Sudazi xác định tầm nhìn phát triển Khu Công nghiệp Suối Dầu luôn ở vị thế là Khu công nghiệp hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa.

Sứ mệnh:

- Đối với nhà đầu tư: Sự hài lòng của nhà đầu tư là mục tiêu phấn đấu cao nhất cho những thành công bền vững trong tương lai.

- Đối với Nhân viên: Đặt con người là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, nơi mỗi Nhân viên đều tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào đối với Tổ quốc.

Giá trị cốt lõi:

Sudazi bảo vệ chữ “Tín” như bảo vệ danh dự của chính mình. Nỗ lực hết mình để giữ đúng cam kết. Với chúng tôi, còn “Chữ Tín” là còn tất cả.


 
>