Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc nước thải tự động

Đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc nước thải tự động


Ngày 29-12, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu (Sudazi) tổ chức nghiệm thu hệ thống quan trắc nước thải tự động. Dự án có mức đầu tư hơn 900 triệu đồng, được vay hỗ trợ 70% từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu cho biết, hệ thống thực hiện quan trắc tự động liên tục 24/24 giờ đối với 5 chỉ tiêu: pH, COD, TSS (các chất rắn lơ lửng), tổng ni tơ, lưu lượng xả thải. Dữ liệu quan trắc được truyền trực tiếp về Trung tâm Kiểm soát ô nhiễm của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) với tần suất cập nhật 5 phút/lần để cơ quan chức năng kiểm soát việc xả thải và làm căn cứ để xử lý các vi phạm về môi trường (nếu có). Hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động góp phần làm cho công tác giám sát chất lượng môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước hiệu quả và sâu sát hơn.
Nguồn : Nguồn Báo Khánh Hòa.


 
>