Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá nước sạch năm 2017 trong khu công nghiệp Suối Dầu.

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá nước sạch năm 2017 trong khu công nghiệp Suối Dầu.


Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND Về phê duyệt phương án giá nước sạch năm 2017 Khu công nghiệp Suối Dầu.

Tải file về xem 

Nay Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu xin thông báo giá nước sạch trong Khu công nghiệp Suối Dầu như sau:
- Giá nước sạch (chưa VAT): 7.300 đồng/m3.
- Thời gian thực hiện: Kể từ kỳ phát hành hóa đơn thu tiền nước tháng 01/2017. 
Xin trân trọng thông báo đến Quý Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu để biết, thực hiện.
Trân trọng!
Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu.


 
>