Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.


Sáng ngày 12/07/2016, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty.

Sáu tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực cao độ của đội ngũ CBCNV, Công ty đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN, nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, tổ chức giám sát hoạt động xả thải có hiệu quả, nước thải sau xử lý xả ra môi trường luôn đạt dưới ngưỡng cho phép, giữ vững ANTT, thực hiện tốt phương án phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ và Đồn công an KCN, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng gây rối; thường xuyên phối hợp công tác bảo vệ với PCCC, ứng phó có hiệu quả các tình huống cháy xảy ra trong KCN; quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xây dựng KCN ngày càng "Xanh - Sạch - Đẹp"...Ông Phạm Duy Hùng cũng lưu ý, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, phức tạp. Ban điều hành cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các biện pháp hợp lý hóa quy trình vận hành, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tổ chức động viên toàn thể CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.


Tốp ca Nam - Nữ, tiết mục mở đầu cho chương trình hội nghị sơ kết.
Các tiết mục đơn ca được thể hiện bởi các CBNV TT SX Nước sạch của Công ty.Ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty trao phần thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm: T.T Sản xuất nước sạch, Tổ quản lý nước xã Suối Tân, Tổ Kỹ thuật Môi trường, T.T Xử lý nước thải.Ông Hồ Thượng Thâm, Phó Giám Đốc phụ trách Công ty trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm: Ông Phan Hữu Dũng, Ông Nguyễn Trần Tuấn Vũ, Bà Bùi Thị Thanh Vân, Ông Hồ Lê Minh Hùng. 
>