Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc tự động KCN Suối Dầu thực hiện quan trắc tự động liên tục (24/24 giờ) đối với 5 chỉ tiêu: pH, COD, TSS (các chất rắn lơ lửng), tổng Nitơ, lưu lượng xả thải. Dữ liệu quan trắc được...

Xem thêm
CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

Trung tâm sản xuất nước sạch Khu công nghiệp Suối Dầu có công suất 10.000m3/ ngày-đêm, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp trong KCN....

Xem thêm
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Các trạm xử lý nước thải của từng nhà máy kết nối với Trung tâm trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Suối Dầu. Công suất xử lý của Trung tâm đạt 5.000m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt và công...

Xem thêm
 
>