Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Dịch vụ khác


Các công trình đã thực hiện:

+ Cty TNHH thực phẩm Yamato;

+ Cty CP SX TM Hoàng Châu;

+ Cty TNHH FLD Việt Nam;

+ Hệ thống xử lý nước thải Cty CP bò giống Miền Trung ...

- Thu gom rác & vệ sinh môi trường./.- Trung tâm dịch vụ KCN Suối Dầu: Bãi đậu xe và canteen- Hút nước thải, hầm vệ sinh 
>